GaN/ AlGaN紫外探测器

GaN/ AlGaN材料的紫外探测器有极好的性价比,尤其是AlGaN通过调整各元素的比例,来达到UVA UVB UVC的测试需求,而不需要额外的窄带紫外滤光片,同时封装尺寸可以做到更小! 


主要特点:
 

 • 基于GaN材料
 • 肖基特二极管
 • 不需要截止滤光片
 • 本质对可见光不响应
 • 可光伏模式操作

产品型号及参数:
 型号  光谱范围  峰值波长  灵敏度  封装

 GUVA-T10GD

 200-375nm

 370nm

 0.2A/W

 TO46

 GUVA-T10LD

 260-375nm

 350nm

 6.8A/W

 TO46透镜

 GUVB-T10GD

 200-320nm

 300nm

 0.13A/W

 TO46

 GUVB-T10LD

 250-320nm

 300nm

 4.5A/W

 TO46透镜

 GUVC-T10GD

 200-280nm

 260nm

 0.04A/W

 TO46

 GUVC-T10LD

 240-280nm

 254nm

 0.3A/W

 TO46透镜

 GUVA-S10GD

 200-375nm

 350nm

 0.15A/W

 SMD

 GUVA-S20ED

 290-370nm

 350nm

 0.12A/W

 SMD

 GUVB-S10GD

 200-320nm

 300nm

 0.13A/W

 SMD

 GUVV-S10GD

 240nm-390nm

 370nm

 0.12A/W

 SMD

         


主要应用:
 

 • 太阳紫外系数检测
 • 紫外消毒灯监控
 • 紫外固化灯监控
 • 紫外火检探头
 • 紫外分析仪
 • 紫外伪钞检测
详细资料备索!


  发送给朋友| 打印友好
沪ICP备13003137号-1